Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

Ιστορία Γ΄. 10η ενότητα:΄΄Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα Γ. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ΄΄Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 10ης ενότητας:΄΄Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα Γ. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ΄΄ from Χρήστος Χαρμπής
Τα σχεδιαγράμματα της ενότητας: Γ. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός1. Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες2. Οι Αχαιοί πήγαν και στην Κύπρο

3. Η ακρόπολη των Μυκηνών4. Η καθηµερινή ζωή των Μυκηναίων

5. Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων

6. Η τέχνη των ΜυκηναίωνΕπανάληψη